Pollena S.A.

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A.
ul. Warszawska 77
08-450 Łaskarzew Polska
e-mail: pollena@pollena.com

CONTACT

Fabryka Opakowań Kosmetycznych
POLLENA S.A.

ul. Warszawska 77
08-450 Łaskarzew, Poland
e-mail: pollena@pollena.com

Office
tel.: +48 25 684 50 33
fax: +48 25 682 28 25

Sales Department
tel.: + 48 25 684 58 45
e-mail: sprzedaz@pollena.com

Marketing Department
tel.: +48 25 684 59 02
e-mail: marketing@pollena.com

NIP: 826-00-02-537
REGON: 710357072
Kapitał zakładowy: 1 802 988 PLN, wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. I/O Łaskarzew 85 1240 2861 1111 0000 3382 9663
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000223978

Contact form

If you are interested in our offer or if you have any questions, please contact us.

9 + 14 =

NIP: 826-00-02-537
REGON: 710357072
Kapitał zakładowy: 1 802 988 PLN, wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. I/O Łaskarzew 85 1240 2861 1111 0000 3382 9663
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000223978

Cosmetic Packaging Factory
POLLENA S.A.

Contact with Pollena