Pollena S.A.

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A.
ul. Warszawska 77
08-450 Łaskarzew Polska
e-mail: pollena@pollena.com

KONTAKT

Fabryka Opakowań Kosmetycznych
POLLENA S.A.

ul. Warszawska 77
08-450 Łaskarzew Polska
e-mail: pollena@pollena.com

Sekretariat
tel.: +48 25 684 50 33
fax: +48 25 682 28 25

Dział Marketingu (zapytania ofertowe na opakowania)
tel.: +48 25 684 59 02
e-mail: marketing@pollena.com

Dział Sprzedaży i Logistyki
tel.: + 48 25 684 58 45

Ogłoszenia dla akcjonariuszy znajdują się na stronie www.pollena.com/ogloszenia

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów.

Kontaktowanie się z Fabryką Opakowań Kosmetycznych
POLLENA S.A. poprzez formularz kontaktowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Fabryka Opakowań Kosmetycznych „Pollena” S.A. w Łaskarzewie

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo@pollena.com, adres do korespondencji: ul. Warszawska 77, 08-450 Łaskarzew

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania oferty marketingowej, odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym,

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

NIP: 826-00-02-537
REGON: 710357072
Kapitał zakładowy: 1 802 988 PLN, wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. I/O Łaskarzew 85 1240 2861 1111 0000 3382 9663
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, KRS 0000223978