Pollena S.A.

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A.
ul. Warszawska 77
08-450 Łaskarzew Polska
e-mail: pollena@pollena.com

KONTAKT

Fabryka Opakowań Kosmetycznych
POLLENA S.A.

ul. Warszawska 77
08-450 Łaskarzew Polska
e-mail: pollena@pollena.com

Sekretariat
tel.: +48 25 684 50 33
fax: +48 25 682 28 25

Dział Sprzedaży
tel.: + 48 25 684 58 45
e-mail: sprzedaz@pollena.com

Dział Marketingu
tel.: +48 25 684 59 02
e-mail: marketing@pollena.com

Formularz kontaktowy

W przypadku pytań lub zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.

11 + 8 =

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów.

Kontaktowanie się z Fabryką Opakowań Kosmetycznych
POLLENA S.A. poprzez formularz kontaktowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A., z siedzibą w Łaskarzewie, adres e-mail: marketing@pollena.com, nr tel. +48 25 684 59 02, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: xxxxx adres e-mail: xxxxx, nr tel.: xxxx, adres do korespondencji: xxxx. (jeśli dotyczy).
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek wynikający z realizacji umowy o świadczenie usług oraz wyrażona przez Państwa zgoda.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane do celów kontaktu zwrotnego zgodnie z art.6 ust.1 lit.a.
5. W momencie ustania celu Państwa dane będą usuwane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

NIP: 826-00-02-537
REGON: 710357072
Kapitał zakładowy: 1 802 988 PLN, wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. I/O Łaskarzew 85 1240 2861 1111 0000 3382 9663
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000223978